Janicki I, Lyzwa P, Kielbasinski P (2020)
The first enzyme-promoted addition of nitromethane to imines (aza-Henry reaction)
Bioorg Chem 94: 103377

Strzelczyk P, Bujacz GD, Kielbasinski P, Blaszczyk J (2016)
Crystal and molecular structure of hexagonal form of lipase B from Candida antarctica
Acta Biochim Pol 63: 103