Wu ZM, Chu HL, Wang G, Zhu XJ, Guo XX, Zhang YM, Xing D, Yan T, Zhao MH, Dong YD, Li CX, Zhao TY (2016)
Multiple-Insecticide Resistance and Classic Gene Mutations to Japanese Encephalitis Vector Culex tritaeniorhynchus from China
J Am Mosq Control Assoc 32: 144

Li CX, Zhao TY, Dong YD (2004)
Cloning of culex pipiens pallens cDNA encoding acetylcholinesterase and homology modeling of ache.
Ji Sheng Chong Yu Yi Xue Kun Chong Xue Bao 11: 161