Karimpor-Razkenari E

References (1)

Title : Design and synthesis of novel anti-Alzheimer's agents: Acridine-chromenone and quinoline-chromenone hybrids - Najafi_2016_Bioorg.Chem_67_84
Author(s) : Najafi Z , Saeedi M , Mahdavi M , Sabourian R , Khanavi M , Tehrani MB , Moghadam FH , Edraki N , Karimpor-Razkenari E , Sharifzadeh M , Foroumadi A , Shafiee A , Akbarzadeh T
Ref : Bioorg Chem , 67 :84 , 2016
Abstract :
PubMedSearch : Najafi_2016_Bioorg.Chem_67_84
PubMedID: 27289559