Szyndler J

References (2)

Title : The effects of central administration of physostigmine in two models of anxiety - Sienkiewicz-Jarosz_2003_Pharmacol.Biochem.Behav_75_491
Author(s) : Sienkiewicz-Jarosz H , Maciejak P , Krzascik P , Czlonkowska AI , Szyndler J , Bidzinski A , Kostowski W , Plaznik A
Ref : Pharmacol Biochem Behav , 75 :491 , 2003
Abstract :
PubMedSearch : Sienkiewicz-Jarosz_2003_Pharmacol.Biochem.Behav_75_491
PubMedID: 12873642

Title : The effects of physostigmine and cholinergic receptor ligands on novelty-induced neophobia - Sienkiewicz-Jarosz_2000_J.Neural.Transm.(Vienna)_107_1403
Author(s) : Sienkiewicz-Jarosz H , Czlonkowska AI , Siemiatkowski M , Maciejak P , Szyndler J , Plaznik A
Ref : J Neural Transm (Vienna) , 107 :1403 , 2000
Abstract :
PubMedSearch : Sienkiewicz-Jarosz_2000_J.Neural.Transm.(Vienna)_107_1403
PubMedID: 11458993