Kahler_2008_Am.J.Med.Genet.B.Neuropsychiatr.Genet_147B_1089

Reference

Title : Association analysis of schizophrenia on 18 genes involved in neuronal migration: MDGA1 as a new susceptibility gene - Kahler_2008_Am.J.Med.Genet.B.Neuropsychiatr.Genet_147B_1089
Author(s) : Kahler AK , Djurovic S , Kulle B , Jonsson EG , Agartz I , Hall H , Opjordsmoen S , Jakobsen KD , Hansen T , Melle I , Werge T , Steen VM , Andreassen OA
Ref : American Journal of Medicine Genet B Neuropsychiatr Genet , 147B :1089 , 2008
Abstract : Kahler_2008_Am.J.Med.Genet.B.Neuropsychiatr.Genet_147B_1089
ESTHER : Kahler_2008_Am.J.Med.Genet.B.Neuropsychiatr.Genet_147B_1089
PubMedSearch : Kahler_2008_Am.J.Med.Genet.B.Neuropsychiatr.Genet_147B_1089
PubMedID: 18384059

Related information

Citations formats

Kahler AK, Djurovic S, Kulle B, Jonsson EG, Agartz I, Hall H, Opjordsmoen S, Jakobsen KD, Hansen T, Melle I, Werge T, Steen VM, Andreassen OA (2008)
Association analysis of schizophrenia on 18 genes involved in neuronal migration: MDGA1 as a new susceptibility gene
American Journal of Medicine Genet B Neuropsychiatr Genet 147B :1089

Kahler AK, Djurovic S, Kulle B, Jonsson EG, Agartz I, Hall H, Opjordsmoen S, Jakobsen KD, Hansen T, Melle I, Werge T, Steen VM, Andreassen OA (2008)
American Journal of Medicine Genet B Neuropsychiatr Genet 147B :1089