Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

4 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 1 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

NCBI Tax ID at NCBI: 59765, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 59765,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, sordariomyceta, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae, Fusarium, Fusarium oxysporum species complex, Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

Gene_locus Family Description
fuso4-j9mvr9 Carb_B_Bacteria Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (strain 4287 / CBS 123668 / FGS 9935 / NRRL 34936) (Fusarium vascular wilt of tomato) (contaminant from bacteria?) Uncharacterized protein
fuso4-j9ngs6 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum (Fusarium vascular wilt of tomato) Uncharacterized protein
fuso4-j9niq8 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum (Fusarium vascular wilt of tomato) Uncharacterized protein
fuso4-j9nqm2 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici; melonis 26406 (Fusarium vascular wilt of tomato) Uncharacterized protein
Gene_Locus fragment Family Description
fuso4-a0a0c4djk4 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (strain 4287 \/ CBS 123668 \/ FGSC 9935 \/ NRRL 34936) (Fusarium vascular wilt of tomato). Uncharacterized protein