Fusarium oxysporum f. sp. melonis 26406

4 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 1 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Fusarium oxysporum f. sp. melonis 26406

NCBI Tax ID at NCBI: 1089452, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 1089452,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, sordariomyceta, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae, Fusarium, Fusarium oxysporum species complex, Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum f. sp. melonis, Fusarium oxysporum f. sp. melonis 26406

Gene_locus Family Description
fusox-x0a2c5 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum (Fusarium vascular wilt of tomato). Uncharacterized protein
fusox-w9yya2 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. melonis 26406. Uncharacterized protein
fusox-w9zrd5 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. melonis; lycopersici Uncharacterized protein
fusox-w9z2d3 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. melonis 26406. Uncharacterized protein
Gene_Locus fragment Family Description
fusox-w9zdw3 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. melonis 26406. Uncharacterized protein