Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005

4 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 3 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005

NCBI Tax ID at NCBI: 1089458, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 1089458,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, sordariomyceta, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae, Fusarium, Fusarium oxysporum species complex, Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum f. sp. raphani, Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005

Gene_locus Family Description
fusox-x0bpq2 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005. Uncharacterized protein
fusox-x0bcc6 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005. Triacylglycerol lipase
fusox-x0bfa3 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005. Triacylglycerol lipase
fusox-x0d9n6 ABHD13-BEM46 Fusarium oxysporum; Fusarium sp.; Gibberella nygamai (Bean root rot disease fungus) (Fusarium nygamai); Gibberella intermedia (Bulb rot disease fungus) (Fusarium proliferatum). Hydrolase_4 domain-containing protein
Gene_Locus fragment Family Description
fusox-x0bbf9 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005. Uncharacterized protein
fusox-x0bev3 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005. Uncharacterized protein
fusox-x0cbk5 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. raphani 54005. Uncharacterized protein