Hypsizygus marmoreus

17 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 6 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Hypsizygus marmoreus

NCBI Tax ID at NCBI: 39966, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 39966,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Lyophyllaceae, Hypsizygus, Hypsizygus marmoreus

Gene_locus Family Description
hypma-a0a151vbw0 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151vcc8 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151vfm7 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151vhm2 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151vnd6 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151vrf3 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Para-nitrobenzyl esterase
hypma-a0a151vyc0 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151vz28 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Lipase 2
hypma-a0a151vz44 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Lipase 2
hypma-a0a151vz79 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151vzc6 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151w1g1 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151w1h5 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151wab3 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151wau7 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151vjp5 Glucuronoyl_esterase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus) 4-O-methyl-glucuronoyl methylesterase
hypma-a0a151vge5 Glucuronoyl_esterase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus) 4-O-methyl-glucuronoyl methylesterase
Gene_Locus fragment Family Description
hypma-a0a151vc75 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Lipase 5
hypma-a0a151w6c2 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151w7m0 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Carboxylic ester hydrolase
hypma-a0a151w7r9 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Para-nitrobenzyl esterase
hypma-a0a151w979 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Lipase 1
hypma-a0a151waa5 Fungal_carboxylesterase_lipase Hypsizygus marmoreus (White beech mushroom) (Agaricus marmoreus). Fatty acyl-CoA hydrolase, medium chain