Hasegawa S

References (2)

Title : Low Infection of Phelipanche aegyptiaca in Micro-Tom Mutants Deficient in CAROTENOIDCLEAVAGE DIOXYGENASE 8 - Hasegawa_2018_Int.J.Mol.Sci_19_
Author(s) : Hasegawa S , Tsutsumi T , Fukushima S , Okabe Y , Saito J , Katayama M , Shindo M , Yamada Y , Shimomura K , Yoneyama K , Akiyama K , Aoki K , Ariizumi T , Ezura H , Yamaguchi S , Umehara M
Ref : Int J Mol Sci , 19 : , 2018
Abstract :
PubMedSearch : Hasegawa_2018_Int.J.Mol.Sci_19_
PubMedID: 30200620

Title : Demonstrating the Role of Anticholinergic Activity in a Mood Disorder - Hori_2015_Neurodegener.Dis_15_175
Author(s) : Hori K , Konishi K , Hanashi T , Tani M , Tomioka H , Kitajima Y , Akashi N , Inamoto A , Kurosawa K , Hasegawa S , Izuno T , Kikuchi N , Hosoi M , Hachisu M
Ref : Neurodegener Dis , 15 :175 , 2015
Abstract :
PubMedSearch : Hori_2015_Neurodegener.Dis_15_175
PubMedID: 26138496