Fusarium oxysporum f. sp. cubense

3 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 2 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Fusarium oxysporum f. sp. cubense

NCBI Tax ID at NCBI: 61366, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 61366,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, sordariomyceta, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae, Fusarium, Fusarium oxysporum species complex, Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum f. cubense

Gene_locus Family Description
fusc1-n4uj11 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum (Panama disease fungus) Para-nitrobenzyl esterase
fusc4-n1rjr7 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Panama disease fungus) Lipase 4
fusc4-n1rhd5 ABHD11-Acetyl_transferase Fusarium oxysporum f. sp. cubense (strain race 4) (Panama disease fungus). Abhydrolase domain-containing protein C22H12.03
Gene_Locus fragment Family Description
fusc4-n1sc59 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. cubense (strain race 4) (Panama disease fungus) Para-nitrobenzyl esterase
fusc1-n4tn67 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. cubense (strain race 1) (Panama disease fungus) Carboxylesterase