picpg-c4r272

Pichia pastoris (Yeast) Dipeptidyl aminopeptidase, Golgi integral membrane protein

Comment

Other strains: Pichia pastoris (strains GS115 \/ ATCC 20864\; ATCC 76273 \/ CBS 7435 \/ CECT 11047 \/ NRR Y-11430 \/ Wegner 21-1) (Yeast)

Relationship

Family : DPP4N_Peptidase_S9

Block : X

Position in NCBI Life Tree : Pichia pastoris

Molecular evidence

No mutation

No structure

No kinetic

No disease

No substrate

No inhibitor

Database

Sequence

Peptide

MTSRTAENPF DIELQENLSP RSSNSSILEN INEYARRHRN DSLSQECDNE DENENLNYTD NLAKFSKSGV SRKSCMLIFG ICFVIWLFLF DLIQTATELL LPPRLIVEPK QTELPESKDS NTDYQKGAKL SLSGWRSGLY NVYPKLISRG EDDIYYEHSF HRIDEKRITD SQHGRTVFNY EKIEVNGITY TVSFVTISPY DSAKFLVACD YEKHWRHSTF AKYFIYDKES DQEDSFVPVY DDKALSFVEW SPSGDHVVFV FENNVYLKQL STLEVKQVTF DGDESIYNGK PDWIYEEEVL SSDRAIWWND DGSYFTFLRL DDSNVPTFNL QHFFEETGSV SKYPVIDRLK YPKPGFDNPL VSLFSYNVAK QKLEKLNIGA AVSLGEDFVL YSLKWIDNSF FLSKFTDRTS KKMEVTLVDI EANSASVVRK HDATEYNGWF TGEFSVYPVV GDTIGYIDVI YYEDYDHLAY YPDCTSDKYI VLTDGSWNVV GPGVLEVLED RVYFIGTKES SMEHHLYYTS LTGPKVKAVM DIKEPGYFDV NIKGKYALLS YRGPKLPYQK FIDLSDPSTT SLDDILSSNR GIVEVSLATH SVPVSTYTNV TLEDGVTLNM IEVLPANFNP SKKYPLLVNI YGGPGSQKLD VQFNIGFEHI ISSSLDAIVL YIDPRGTGGK SWAFKSYATE KIGYWEPRDI TAVVSKWISD HSFVNPDKTA IWGWSYGGFT TLKTLEYDSG EVFKYGMAVA PVTNWLLYDS IYTERYMNLP KDNVEGYSEH SVIKKVSNFK NVNRFLVCHG TTDDNVHFQN TLTLLDQFNI NGVVNYDLQV YPDSEHSIAH HNANKVIYER LFKWLERAFN DRFL

References

Title : High-quality genome sequence of Pichia pastoris CBS7435 - Kuberl_2011_J.Biotechnol_154_312
Author(s) : Kuberl A , Schneider J , Thallinger GG , Anderl I , Wibberg D , Hajek T , Jaenicke S , Brinkrolf K , Goesmann A , Szczepanowski R , Puhler A , Schwab H , Glieder A , Pichler H
Ref : J Biotechnol , 154 :312 , 2011
Abstract : Kuberl_2011_J.Biotechnol_154_312
ESTHER : Kuberl_2011_J.Biotechnol_154_312
PubMedSearch : Kuberl_2011_J.Biotechnol_154_312
PubMedID: 21575661
Gene_locus related to this paper: picp7-f2qwe3 , picpa-cbpy , picpa-KEX1 , picpg-c4qw07 , picpg-c4r0k6 , picpg-c4r5w7 , picpg-c4r6t8 , picpg-c4r272 , picpg-c4r403 , picpg-c4r663 , picpg-c4r788 , picpa-a0a1b2jh35

Title : Genome sequence of the recombinant protein production host Pichia pastoris - De Schutter_2009_Nat.Biotechnol_27_561
Author(s) : De Schutter K , Lin YC , Tiels P , Van Hecke A , Glinka S , Weber-Lehmann J , Rouze P , Van de Peer Y , Callewaert N
Ref : Nat Biotechnol , 27 :561 , 2009
Abstract : De Schutter_2009_Nat.Biotechnol_27_561
ESTHER : De Schutter_2009_Nat.Biotechnol_27_561
PubMedSearch : De Schutter_2009_Nat.Biotechnol_27_561
PubMedID: 19465926
Gene_locus related to this paper: picp7-f2qwe3 , picpa-c1phg5 , picpa-cbpy , picpa-KEX1 , picpg-c4qw07 , picpg-c4r0k6 , picpg-c4r1s0 , picpg-c4r4a5 , picpg-c4r5w7 , picpg-c4r6t8 , picpg-c4r7h5 , picpg-c4r029 , picpg-c4r272 , picpg-c4r403 , picpg-c4r663 , picpg-c4r788 , picpa-a0a1b2jh35

Title : Identification of the dipeptidyl aminopeptidase responsible for N-terminal clipping of recombinant Exendin-4 precursor expressed in Pichia pastoris - Prabha_2009_Protein.Expr.Purif_64_155
Author(s) : Prabha L , Govindappa N , Adhikary L , Melarkode R , Sastry K
Ref : Protein Expr Purif , 64 :155 , 2009
Abstract : Prabha_2009_Protein.Expr.Purif_64_155
ESTHER : Prabha_2009_Protein.Expr.Purif_64_155
PubMedSearch : Prabha_2009_Protein.Expr.Purif_64_155
PubMedID: 19028585
Gene_locus related to this paper: picpg-c4r5w7 , picpg-c4r272