Torrubiella hemipterigena

Taxonomy of Torrubiella hemipterigena

NCBI Tax ID at NCBI: 1531966, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 1531966,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, sordariomyceta, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Clavicipitaceae, Torrubiella, Torrubiella hemipterigena

Gene_locus Family Description
9hypo-a0a0a1smw2 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1squ2 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1sry0 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Uncharacterized protein
9hypo-a0a0a1sw63 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1sxf9 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1t7c6 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1t8l7 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1t980 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tdm2 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Uncharacterized protein
9hypo-a0a0a1tej8 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tel9 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tfc4 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tgm1 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tgu5 BD-FAE Torrubiella hemipterigena. Uncharacterized protein
9hypo-a0a0a1tgw8 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tl26 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tm60 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tmc4 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Uncharacterized protein
9hypo-a0a0a1trq9 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1trs8 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1ts10 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1tpf0 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena Uncharacterized protein
9hypo-a0a0a1tgl4 Arb2_domain Torrubiella hemipterigena. Putative Arb2_domain
Gene_Locus fragment Family Description
9hypo-a0a0a1sq55 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Carboxylic ester hydrolase
9hypo-a0a0a1t5g9 Fungal_carboxylesterase_lipase Torrubiella hemipterigena. Uncharacterized protein