Vecera Z

References (2)

Title : A-series agent A-234: initial in vitro and in vivo characterization - Hrabinova_2024_Arch.Toxicol__
Author(s) : Hrabinova M , Pejchal J , Hepnarova V , Muckova L , Junova L , Opravil J , Zdarova Karasova J , Rozsypal T , Dlabkova A , Rehulkova H , Kucera T , Vecera Z , Caisberger F , Schmidt M , Soukup O , Jun D
Ref : Archives of Toxicology , : , 2024
Abstract :
PubMedSearch : Hrabinova_2024_Arch.Toxicol__
PubMedID: 38446233

Title : Interaction of Cucurbit[7]uril with Oxime K027, Atropine, and Paraoxon: Risky or Advantageous Delivery System? - Karasova_2020_Int.J.Mol.Sci_21_
Author(s) : Karasova JZ , Mzik M , Kucera T , Vecera Z , Kassa J , Sestak V
Ref : Int J Mol Sci , 21 : , 2020
Abstract :
PubMedSearch : Karasova_2020_Int.J.Mol.Sci_21_
PubMedID: 33114215