Fusarium oxysporum FOSC 3-a

4 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 2 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Fusarium oxysporum FOSC 3-a

NCBI Tax ID at NCBI: 909455, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 909455,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, sordariomyceta, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae, Fusarium, Fusarium oxysporum species complex, Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum FOSC 3-a

Gene_locus Family Description
fusox-w9hiy6 GTSAGmotif Fusarium oxysporum Uncharacterized protein
fusox-w9izk6 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum FOSC 3-a. Uncharacterized protein
fusox-w9ibd7 Steryl_acetyl_hydrolase Fusarium oxysporum Uncharacterized protein
fusox-w9j5t8 BD-FAE Fusarium oxysporum FOSC 3-a. Uncharacterized protein
Gene_Locus fragment Family Description
fusox-w9jba6 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum FOSC 3-a. Uncharacterized protein
fusox-w9ief6 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum, Uncharacterized protein