Moniliophthora roreri

56 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 18 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Moniliophthora roreri

NCBI Tax ID at NCBI: 221103, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 221103,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae, Moniliophthora, Moniliophthora roreri

Gene_locus Family Description
monro-v2xm64 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) esterase
monro-v2wsa8 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Alpha beta-hydrolase
monro-v2x2j7 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wgq3 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Liver carboxylesterase-like isoform 1
monro-v2wpa3 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Para-nitrobenzyl esterase
monro-v2wvv6 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wq69 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2yw90 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Uncharacterized protein
monro-v2wn41 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Cephalosporin esterase
monro-v2x5p2 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2xgc0 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Putative carboxylesterase from carbohydrate esterase family gh10
monro-v2xbm1 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2x9k1 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wci9 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2xma4 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Cephalosporin esterase
monro-v2xqb0 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Uncharacterized protein
monro-v2yna2 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Uncharacterized protein
monro-v2xmw1 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Crystal protein
monro-v2yim4 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Putative carboxylesterase from carbohydrate esterase family ce10
monro-v2wcv1 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) esterase
monro-v2x9e8 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Vacuolar triacylglycerol lipase
monro-v2yw49 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carotenoid ester lipase
monro-v2y1v0 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carboxylesterase family protein
monro-v2xhf3 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2xf06 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carotenoid ester lipase
monro-v2wfm4 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carboxylesterase family protein
monro-v2wt94 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wx57 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carotenoid ester lipase
monro-v2ydv9 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wsr6 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2yj05 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Cephalosporin esterase
monro-v2x9g5 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Triacylglycerol lipase
monro-v2xbl2 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2x3v0 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carotenoid ester lipase
monro-v2x9t2 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Uncharacterized protein
monro-v2wln5 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2xar4 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2w6n9 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Putative carboxylesterase
monro-v2wu90 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2yx67 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri), Moniliophthora perniciosa (Witches'-broom disease fungus) (Marasmius perniciosus) Putative carboxylesterase
monro-v2wcj4 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2xq37 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wt89 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2xhz7 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular lipase
monro-v2x1p6 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carbohydrate esterase
monro-v2wrk7 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carboxylesterase hlo
9agar-a0a0w0g879 Glucuronoyl_esterase Moniliophthora roreri (Crinipellis roreri) Uncharacterized protein
monro-v2x2r7 Glucuronoyl_esterase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus) (Crinipellis roreri); Moniliophthora perniciosa (Witches'-broom disease fungus) (Marasmius perniciosus) Carbohydrate esterase family 15 protein
monro-v2wn76 Hormone-sensitive_lipase_like Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus) (Crinipellis roreri). Esterase lipase
9agar-a0a0w0f078 Hormone-sensitive_lipase_like Moniliophthora roreri. Abhydrolase_3 domain-containing protein
monro-v2xuz8 Hormone-sensitive_lipase_like Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus) (Crinipellis roreri). Esterase lipase || Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus) (Crinipellis roreri)
monro-v2xl67 Hormone-sensitive_lipase_like Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus) (Crinipellis roreri). Abhydrolase_3 domain-containing protein
9agar-a0a0w0g6p1 Hormone-sensitive_lipase_like Moniliophthora roreri. Abhydrolase_3 domain-containing protein
monro-v2xnp4 Hormone-sensitive_lipase_like Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus) (Crinipellis roreri). Alpha beta hydrolase fold-3 domain-containing protein
monro-v2wv67 Hormone-sensitive_lipase_like Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus) (Crinipellis roreri). Esterase lipase
monro-v2wja9 Hormone-sensitive_lipase_like Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus) (Crinipellis roreri). Esterase lipase
Gene_Locus fragment Family Description
monro-v2x9e3 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carotenoid ester lipase
monro-v2wzl0 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carboxylesterase family protein
monro-v2ydx0 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wj90 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2xf47 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wly1 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2z1i9 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2wre3 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carotenoid ester lipase
monro-v2wt93 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carotenoid ester lipase
monro-v2xsn1 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2xjg8 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carotenoid ester lipase
monro-v2wh25 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase U9
monro-v2x8i5 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri(Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2w1l2 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (strain MCA 2997) (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Extracellular triacylglycerol lipase
monro-v2x8p4 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri (Cocoa frosty pod rot fungus (Crinipellis roreri) Carboxylesterase family protein
9agar-a0a0w0fd82 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri. Carboxylic ester hydrolase
9agar-a0a0w0fnc8 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri. Carboxylic ester hydrolase
9agar-a0a0w0gbw9 Fungal_carboxylesterase_lipase Moniliophthora roreri. Uncharacterized protein