vibpa-VPA0167

Vibrio parahaemolyticus putative protease

Comment

Relationship

Family : S9N_PREPL_Peptidase_S9

Block : X

Position in NCBI Life Tree : Vibrio parahaemolyticus

(Below N is a link to NCBI taxonomic web page and E link to ESTHER at designed phylum.)

> cellular organisms N E > Bacteria N E > Proteobacteria N E > Gammaproteobacteria N E > Vibrionales N E > Vibrionaceae N E > Vibrio N E > Vibrio harveyi group N E > Vibrio parahaemolyticus N E

Molecular evidence

No mutation

No structure

No kinetic

No disease

No substrate

No inhibitor

Database

Sequence

Peptide

MRFTLTTLAV SVALIAGCSN QGTPTMTQYS QSQIVAQQTQ APVAKKIPHA MTIHGDTRVD NYYWMRDDER KDPEILQHLE QENQYAETVL KHTEALQNEL FEEIKGRIAK DDNSVPVRKG NYFYSSEVTG DNEYEVHLRA KDFAGKDKQV ILDVNELAKE HEFFSIGGLY VSPNENLLAY GEDTLSRRVY TIKIKDLTTG NYLQDEIEGA SSAVAWQNDN NAFYYIKKDP QTLLGYQVYR HVLGTPQSSD ELIFEETDSA YYTSLSKSKD GDEVYIWHSS TETSGVSIID ANNPKAKAEP FYPREDGIEY SISKLDNWYY IYTNYQAVNF RLMKVKQEEM HDRSKWQDVI AADDNTQLVD FELFDDHLVY EQRSNGLASV TVRQLSTGKE FPLTFNDDAF AAYLTGNFEL DNKKVRIYYS SLTTPGTYYD FDLKTGKSEI MKQTPVLGDF DADNYQSERI MIKARDGKEV PVSLVYRKDL FKKDGTNPLY QYGYGSYGAT IEPTFGSARL SLLDRGFVFA IAHIRGSEML GRPWYEDGKK LTKQNTFNDF IDVTKGLVEQ GYGAKDKVFA VGGSAGGLLM GAIINQAPEL YRGIGAHVPF VDVVTTMLDE SIPLTTNEYD EWGNPNNKTY YDYMLSYSPY DNVKAQNYPN MLVTTGLHDS QVQYFEPMKW VAKLREMKTD DNILLFKTDM EAGHGGASGR FKRLKEDALE YAFFLDLLNK K

References (1)

Title : Genome sequence of Vibrio parahaemolyticus: a pathogenic mechanism distinct from that of V cholerae - Makino_2003_Lancet_361_743
Author(s) : Makino K , Oshima K , Kurokawa K , Yokoyama K , Uda T , Tagomori K , Iijima Y , Najima M , Nakano M , Yamashita A , Kubota Y , Kimura S , Yasunaga T , Honda T , Shinagawa H , Hattori M , Iida T
Ref : Lancet , 361 :743 , 2003
Abstract :
PubMedSearch : Makino_2003_Lancet_361_743
PubMedID: 12620739
Gene_locus related to this paper: vibpa-PHAC , vibpa-VP0148 , vibpa-VP0409 , vibpa-VP0429 , vibpa-VP0626 , vibpa-VP0693 , vibpa-VP0837 , vibpa-VP0869 , vibpa-VP0930 , vibpa-VP1025 , vibpa-VP1181 , vibpa-VP1677 , vibpa-VP1678 , vibpa-VP2790 , vibpa-VP2974 , vibpa-VPA0054 , vibpa-VPA0070 , vibpa-VPA0081 , vibpa-VPA0167 , vibpa-VPA0468 , vibpa-VPA0859 , vibpa-VPA0997 , vibpa-VPA1061 , vibpa-VPA1249 , vibpa-VPA1467 , vibpa-VPA1496 , vibpa-VPA1595 , vibpa-y674 , vibpa-y969