Fusarium oxysporum f. sp. pisi HDV247

4 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 4 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Fusarium oxysporum f. sp. pisi HDV247

NCBI Tax ID at NCBI: 1080344, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 1080344,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, sordariomyceta, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Nectriaceae, Fusarium, Fusarium oxysporum species complex, Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum f. sp. pisi, Fusarium oxysporum f. sp. pisi HDV247

Gene_locus Family Description
fusox-w9nxk0 GTSAGmotif Fusarium oxysporum f. sp. pisi HDV247 Uncharacterized protein
fusox-w9p5i8 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. Uncharacterized protein
fusox-w9nll6 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp.. Uncharacterized protein
fusox-w9nsh4 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. pisi HDV247. Uncharacterized protein
Gene_Locus fragment Family Description
fusox-w9ngy5 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. pisi HDV247. Uncharacterized protein
fusox-w9nnb1 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum f. sp. pisi HDV247. Uncharacterized protein
fusox-w9piv3 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum. Uncharacterized protein
fusox-w9nbv7 Fungal_carboxylesterase_lipase Fusarium oxysporum Esterase\/lipase