pyrho-PH0594

Pyrococcus horikoshii hypothetical protein ph0594

Comment

Relationship

Family : ACPH_Peptidase_S9

Block : X

Position in NCBI Life Tree : Pyrococcus horikoshii

(Below N is a link to NCBI taxonomic web page and E link to ESTHER at designed phylum.)

> cellular organisms N E > Archaea N E > Euryarchaeota N E > Thermococci N E > Thermococcales N E > Thermococcaceae N E > Pyrococcus N E > Pyrococcus horikoshii N E

Database

Sequence

Peptide

MTSIEWDEKT FTKFAYLSDP RTRKNLVAYV LTKANLESNK YENTIVIENL EDGSRKFIED ASMPRISPDG KKIAFMRFNE EKKTAQIWVA DLKTLSAKKV LEAKNIRSIE WNQDSRRLLA VGFKRREDED FIFEDDVPAW FDNMGFFDGE KTTFWVIDTE GEEVIEQFEK PRFSSGIWHG DSIVVSVPHR DVIPRYFKYW DIYLWKDGEE EKLFEKVSFY AIDSDGERIL LYGKPEKKYV SEHDKIYIYD GEVKGILDDI DREVAQAKIR NGKVYFTLFE EGSVNLYLWD GEVREIAKGK HWIMGFDADE RLIYLKETAT RPAELYLWDG EERQLTDYNG LIFKKLKTFE PRHFRFKSID LELDGWYIKP EIKEGEKAPV IVFVHGGPKG MYGYYFKYEM QLMASKGYYI VYVNPRGSNG YSEDFALRVL ERTGLEDFQD ILNGIEEFLR LEPQADRERI GITGISYGGY MTNWALTQSD LFKAGISENG ISYWLTSYAF SDIGLWFDKE VIGDNPLENE NYRKLSPLFY AKNVKAPLLL IHSLEDYRCP LDQSLMFYHV LKDLGKEVYI AIFKKGAHGH SIRGSPRHRM KRYKLFMEFF ERKLKKYEEG FDVEKILKEE KK

References (3)

Title : A self-compartmentalizing hexamer serine protease from Pyrococcus horikoshii: substrate selection achieved through multimerization - Menyhard_2013_J.Biol.Chem_288_17884
Author(s) : Menyhard DK , Kiss-Szeman A , Tichy-Racs E , Hornung B , Radi K , Szeltner Z , Domokos K , Szamosi I , Naray-Szabo G , Polgar L , Harmat V
Ref : Journal of Biological Chemistry , 288 :17884 , 2013
PubMedID: 23632025
Gene_locus related to this paper: pyrho-PH0594

Title : Characterization of a novel acylaminoacyl peptidase with hexameric structure and endopeptidase activity - Szeltner_2009_Biochim.Biophys.Acta_1794_1204
Author(s) : Szeltner Z , Kiss AL , Domokos K , Harmat V , Naray-Szabo G , Polgar L
Ref : Biochimica & Biophysica Acta , 1794 :1204 , 2009
PubMedID: 19303951
Gene_locus related to this paper: pyrho-PH0594

Title : Complete sequence and gene organization of the genome of a hyper-thermophilic archaebacterium, Pyrococcus horikoshii OT3 - Kawarabayasi_1998_DNA.Res_5_55
Author(s) : Kawarabayasi Y , Sawada M , Horikawa H , Haikawa Y , Hino Y , Yamamoto S , Sekine M , Baba S , Kosugi H , Hosoyama A , Nagai Y , Sakai M , Ogura K , Otsuka R , Nakazawa H , Takamiya M , Ohfuku Y , Funahashi T , Tanaka T , Kudoh Y , Yamazaki J , Kushida N , Oguchi A , Aoki K , Kikuchi H
Ref : DNA Research , 5 :55 , 1998
PubMedID: 9679194
Gene_locus related to this paper: pyrho-PH0594 , pyrho-PH0863 , pyrho-PH1262