Bacillus thuringiensis

61 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Bacillus thuringiensis. 3 fragments are known to date
Contains these species Bacillus thuringiensis / Bacillus thuringiensis serovar berliner ATCC 10792 / Bacillus thuringiensis serovar israelensis ATCC 35646 / Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. T03a001 / Bacillus thuringiensis serovar sotto str. T04001 / Bacillus thuringiensis serovar tochigiensis BGSC 4Y1 / Bacillus thuringiensis Bt407 / Bacillus thuringiensis serovar pakistani str. T13001 / Bacillus thuringiensis serovar monterrey BGSC 4AJ1 / Bacillus thuringiensis serovar andalousiensis BGSC 4AW1 / Bacillus thuringiensis serovar pondicheriensis BGSC 4BA1 / Bacillus thuringiensis serovar huazhongensis BGSC 4BD1 / Bacillus thuringiensis serovar pulsiensis BGSC 4CC1 / Bacillus thuringiensis IBL 200 / Bacillus thuringiensis IBL 4222 / Bacillus thuringiensis serovar guiyangiensis / Bacillus thuringiensis serovar navarrensis / Bacillus thuringiensis serovar graciosensis / Bacillus thuringiensis serovar vazensis / Bacillus thuringiensis serovar konkukian / Bacillus thuringiensis serovar medellin / Bacillus thuringiensis serovar yunnanensis / Bacillus thuringiensis serovar finitimus YBT-020 / Bacillus thuringiensis str. Al Hakam / Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis str. T01001 / Bacillus thuringiensis BMB171 / Bacillus thuringiensis subsp. konkukian / Bacillus thuringiensis serovar chinensis CT-43 / Bacillus thuringiensis HD-789 / Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27 / Bacillus thuringiensis HD-771 / Bacillus thuringiensis serovar kurstaki / Bacillus thuringiensis serovar berliner / Bacillus thuringiensis serovar sotto / Bacillus thuringiensis serovar aizawai / Bacillus thuringiensis serovar indiana / Bacillus thuringiensis YBT-1518 / Bacillus thuringiensis serovar tolworthi / Bacillus thuringiensis HD1002 / Bacillus thuringiensis serovar morrisoni / Bacillus thuringiensis serovar israelensis / Bacillus thuringiensis MC28 / Bacillus thuringiensis DB27 / Bacillus thuringiensis serovar coreanensis / Bacillus thuringiensis serovar galleriae / Bacillus thuringiensis Bt18247 / Bacillus thuringiensis Sbt003 / Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis str. IS5056 / Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. HD-1 / Bacillus thuringiensis T01-328 / Bacillus thuringiensis serovar finitimus / Bacillus thuringiensis serovar ostriniae / Bacillus thuringiensis serovar sinensis / Bacillus thuringiensis serovar cameroun / Bacillus thuringiensis serovar pingluonsis / Bacillus thuringiensis serovar malayensis / Bacillus thuringiensis LM1212 / Bacillus thuringiensis serovar argentinensis / Bacillus thuringiensis serovar londrina / Bacillus thuringiensis serovar subtoxicus / Bacillus thuringiensis serovar toumanoffi / Bacillus thuringiensis serovar pirenaica / Bacillus thuringiensis serovar jegathesan / Bacillus thuringiensis serovar yosoo / Bacillus thuringiensis serovar kim / Bacillus thuringiensis serovar higo / Bacillus thuringiensis serovar kyushuensis / Bacillus thuringiensis serovar novosibirsk / Bacillus thuringiensis serovar zhaodongensis / Bacillus thuringiensis serovar thailandensis / Bacillus thuringiensis serovar canadensis / Bacillus thuringiensis serovar darmstadiensis / Bacillus thuringiensis serovar iberica / Bacillus thuringiensis serovar mexicanensis / Bacillus thuringiensis serovar poloniensis / Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. HD73 / Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. YBT-1520 /

Gene_locus Family
bacah-a0rcd1 6_AlphaBeta_hydrolase
bacah-a0rer5 6_AlphaBeta_hydrolase
bacah-a0rev7 Aclacinomycin-methylesterase_RdmC
bacan-BA4338 BioH
bachk-q6hcl3 6_AlphaBeta_hydrolase
bachk-q6hgn4 6_AlphaBeta_hydrolase
bachk-q6hgp9 6_AlphaBeta_hydrolase
bachk-q6hhz3 Aclacinomycin-methylesterase_RdmC
bachk-q6hig3 6_AlphaBeta_hydrolase
bachk-q6hit8 6_AlphaBeta_hydrolase
bachk-q6hiv8 6_AlphaBeta_hydrolase
bachk-q6hkl2 6_AlphaBeta_hydrolase
bachk-q6hm10 Bacillus_lip
bacti-q3elq7 A85-EsteraseD-FGH
bactu-c3d3m5 Haloperoxidase
bactu-c3iam8 A85-IroE-IroD-Fes-Yiel
bactu-a0a0f6j407 UCP033634
bactu-a0a0k0qdv6 UCP033634
bactu-a0a0s3byn5 UCP033634
bactu-a0a1c9bv37 UCP033634
bactu-a0a1e8ajc8 UCP033634
bactu-a0a2b3pqz1 UCP033634
bactu-a0a2j9bfp1 UCP033634
bactu-a0a2t7yhx0 UCP033634
bactu-a0a2v2hat7 UCP033634
bacah-a0rfk8 UCP033634
bachk-q6hh51 UCP033634
bactb-c3fuy6 6_AlphaBeta_hydrolase
bacti-q3es37 Lipase_3
bacti-q3f0c3 Aclacinomycin-methylesterase_RdmC
bactk-c3err4 6_AlphaBeta_hydrolase
bacts-c3dkk7 6_AlphaBeta_hydrolase
bacts-c3dre3 6_AlphaBeta_hydrolase
bacts-c3dlg0 UCP033634
bactu-c3c7d6 BioH
bactu-c3c929 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3cbe7 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3c3w1 UCP033634
bactu-c3che8 HNLyase_Bact
bactu-c3cqa1 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3e9p2 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3e482 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3fc54 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3g9a1 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3gq59 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3h7f5 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3hpx9 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3i1k1 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3i7c9 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-c3iaj0 HNLyase_Bact
bactu-c3iap1 Bacterial_EstLip_FamX
bactu-c3ice0 Duf_1100-S
bactu-c3ik56 6_AlphaBeta_hydrolase
bactu-a0a242xwb9 UCP033634
bactu-a0a243akn7 UCP033634
bactu-a0a243c4f9 UCP033634
bactu-a0a243czf3 UCP033634
bachu-a0a243ifv3 UCP033634
bactv-a0a243n8s7 UCP033634
bactu-a0a2c9z7w6 UCP033634
bact0-f0pxv4 UCP033634
Gene_Locus fragment Family
bachk-q6hi30 A85-IroE-IroD-Fes-Yiel
bactu-k0fqk5 UCP033634
bacti-q3eqe9 A85-EsteraseD-FGH