Fusarium fujikuroi

35 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Fusarium fujikuroi. 4 fragments are known to date
Contains these species Gibberella fujikuroi / Fusarium fujikuroi / Fusarium fujikuroi IMI 58289 /

Gene_locus Family
gibf5-fus2 Duf_1100-S
gibfu-PKS4 Thioesterase
gibfu-Q92238 AlphaBeta_hydrolase
gibf5-s0ea65 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0enx6 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0epd5 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0dwm1 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0egd1 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0duw7 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0ekf7 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0e2n9 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0en31 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0e7t9 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0eim9 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0drv8 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0e9e0 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0e3u9 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0dzu5 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0dqr2 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0ecj3 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0ekc4 GTSAGmotif
gibf5-s0ejq7 HOD-cofactorfree-dioxygenase
gibfu-a4uvr3 Carboxypeptidase_S10
gibf5-s0eli0 Kynurenine-formamidase
gibf5-s0dz40 Kynurenine-formamidase
gibfu-a0a0i9xsr6 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibfu-a0a0i9zn28 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibfu-a0a0i9xdz4 Carb_B_Bacteria
gibf5-s0ehu3 Arb2_domain
gibf5-fuj3 Thiohydrolase
gibf5-fub4 FSH1
gibf5-fub5 Homoserine_transacetylase
gibf5-fus5 FSH1
gibf5-bik1 Thioesterase
gibfu-a0a0i9y1w1 Fungal_carboxylesterase_lipase
Gene_Locus fragment Family
gibf5-s0e1q0 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibf5-s0e264 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibfu-a0a0i9xts3 Fungal_carboxylesterase_lipase
gibfu-a0a0j0c822 Fungal_carboxylesterase_lipase