Pyrenophora teres f. teres

48 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 1 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Pyrenophora teres f. teres

NCBI Tax ID at NCBI: 97479, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 97479,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, dothideomyceta, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Pleosporineae, Pleosporaceae, Pyrenophora, Pyrenophora teres, Pyrenophora teres f. teres

Gene_locus Family Description
pyrtt-e3rcw4 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rfb1 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rfu0 Prolylcarboxypeptidase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rgg7 Steryl_acetyl_hydrolase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus)(Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rh98 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3ril1 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rjq5 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rkg6 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rkr9 Fusarinine_C_esterase_sidJ Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rl87 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rp29 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rpe8 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rqg8 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rrt3 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rs40 BD-FAE Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rth6 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rtt7 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3ruq0 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3ruw6 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rvm2 Prolylcarboxypeptidase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rwp7 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rxf7 Prolylcarboxypeptidase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s2m6 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres); Pyrenophora tritici-repentis (Wheat tan spot fungus) (Drechslera tritici-repentis) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s5q8 Acidic_Lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s8r6 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s292 Acidic_Lipase Pyrenophora teres f. teres (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Pyrenophora tritici-repentis (Wheat tan spot fungus) (Drechslera tritici-repentis) Lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase
pyrtt-e3s479 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s701 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s716 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s922 Prolylcarboxypeptidase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3sa06 Steryl_acetyl_hydrolase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3ru14 Cutinase Pyrenophora teres f. teres (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Pyrenophora tritici-repentis (Wheat tan spot fungus) (Drechslera tritici-repentis) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rg15 Cutinase Pyrenophora teres f. teres (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Pyrenophora tritici-repentis (Wheat tan spot fungus) (Drechslera tritici-repentis) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rxy1 Cutinase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rnt0 Cutinase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rwh1 Acetylxylan_esterase Pyrenophora teres f. teres (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Pyrenophora tritici-repentis Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rtw2 Acetylxylan_esterase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s3k4 Acetylxylan_esterase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rs45 Cutinase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Pyrenophora tritici-repentis Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s9z0 Acetylxylan_esterase Pyrenophora teres f. teres (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Pyrenophora tritici-repentis (Wheat tan spot fungus) (Drechslera tritici-repentis) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rxj8 Canar_LipB Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus)(Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3s3p6 T6SS-TLE1 Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres). Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rqx0 Kynurenine-formamidase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres). N-formylkynurenine formamidase
pyrtt-e3rpq8 ABHD11-Acetyl_transferase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres). Putative uncharacterized protein
pyrtt-e3rx11 Arb2_domain Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres). Uncharacterized protein
pyrtt-e3s4g0 FaeC Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres). Uncharacterized protein
pyrtt-e3rqw7 MpaH Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres). AB hydrolase-1 domain-containing protein
pyrtt-e3rgu8 Thiohydrolase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres). Hydrolase_4 domain-containing protein
Gene_Locus fragment Family Description
pyrtt-e3s699 Fungal_carboxylesterase_lipase Pyrenophora teres f. teres (strain 0-1) (Barley net blotch fungus) (Drechslera teres f. teres) Putative uncharacterized protein