Apoidea

112 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Apoidea. 41 fragments are known to date
Contains these species Melipona quadrifasciata / Eulaema nigrita / Apis cerana / Apis dorsata / Apis florea / Apis mellifera / Bombus terrestris / Habropoda laboriosa / Dufourea novaeangliae / Apis cerana cerana / Eufriesea mexicana / Scaptotrigona depilis / Melipona scutellaris / Bombus hypocrita /

Gene_locus Family
9hyme-a0a0m8zrr2 OtherNon-catalytic_C
9hyme-a0a0m8zva5 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0m8zx34 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0m9a252 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0m9a466 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0m9a7u5 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0m9aa96 Neuroligin
9hyme-a0a0n0bf06 OtherNon-catalytic_C
9hyme-a0a0n0bji7 Gliotactin
9hyme-a0a0n0u7u2 Neurotactin
9hyme-a0a0m8zt04 Neuroligin
9hyme-a0a0m8zpg5 Pancreatic_lipase
9hyme-a0a0n0bei7 ABHD11-Acetyl_transferase
apime-ACHE ACHE
apime-ACHE1 ACHE
apime-b2d0j5 Carb_B_Arthropoda
apime-b7sw92 Carb_B_Arthropoda
apime-b9vmq4 Neuroligin
apime-b9vmq5 Neuroligin
apime-b9vmq6 Neuroligin
apime-b9vmq7 Neuroligin
apime-estQ76LA5 Carb_B_Arthropoda
apime-h9k1r0 Valacyclovir-hydrolase
apime-h9k5b0 Gliotactin
apime-h9k7q9 NLS3-Tex30
apime-h9ken5 OtherNon-catalytic_C
apime-h9knq2 Carb_B_Arthropoda
apime-h9kpe5 OtherNon-catalytic_C
apime-h9kpm9 Maspardin-ACP33-SPG21_like
apime-h9ks30 Neurotactin
apime-vcp Carboxypeptidase_S10
apime-vdpp4 DPP4N_Peptidase_S9
apime-h9kn60 Ndr_family
apime-a0a088a211 Gliotactin
apime-a0a088atg1 Neuroligin
apime-a0a087zrw4 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088akg2 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088aq81 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088a5d8 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088a5d7 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088aw01 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088a7h8 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a087zxf6 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088a9c4 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088at80 Pectinacetylesterase-Notum
apime-a0a088a2a3 Kynurenine-formamidase
apime-a0a088aj98 ABHD12-PHARC
apime-a0a088anj8 ABHD11-Acetyl_transferase
apime-a0a088a591 ABHD13-BEM46
9hyme-a0a0l7qiy0 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7qnn1 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7qpe4 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7quz4 Gliotactin
9hyme-a0a0l7qv52 ACHE
9hyme-a0a0l7qyp7 Neuroligin
9hyme-a0a0l7qz14 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7qz41 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7qz65 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7qz77 OtherNon-catalytic_C
9hyme-a0a0l7qz84.1 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7qz84.2 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7qzx6 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7r377 OtherNon-catalytic_C
9hyme-a0a0l7r853 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7r854 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7r886 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7r891 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7r8a6.1 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7r8a6.2 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7r8h3 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7r8y8 Neurotactin
9hyme-a0a0l7rfq0 Neuroligin
9hyme-a0a0l7rhc5 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7rhv8 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0l7rc58 ABHD12-PHARC
9hyme-a0a0l7r0f6 Pancreatic_lipase
9hyme-a0a0l7rkb9 SERHL
9hyme-a0a0l7r136 ABHD11-Acetyl_transferase
9hyme-a0a0l7qx84 ABHD13-BEM46
9hyme-a0a154nx46 Neuroligin
9hyme-a0a154nz10 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154nza5 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154nzc8 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154p1c0 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154p2g3 Neuroligin
9hyme-a0a154p510 ACHE
9hyme-a0a154p7f8 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154p7p8 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154p803 OtherNon-catalytic_C
9hyme-a0a154pd75 ACHE
9hyme-a0a154pdm8 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154pfl4 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154pfr2 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154pji9 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154pkj7 Neurotactin
9hyme-a0a154ple8 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154pnj5 Neuroligin
9hyme-a0a154ppd2 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154prb6 Gliotactin
9hyme-a0a154ptg2 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154ptw4 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154p7g0 Pancreatic_lipase
9hyme-a0a154p9h3 Pancreatic_lipase
9hyme-a0a154pqw9 SERHL
9hyme-a0a154pn38 SERHL
dufno-a0a154p9k9 ABHD11-Acetyl_transferase
dufno-a0a154nz25 ABHD13-BEM46
apicc-a0a2a3e0i6 Pancreatic_lipase
apicc-a0a2a3e1p8 Pancreatic_lipase
apicc-a0a2a3efh9 SERHL
apicc-a0a2a3err7 ABHD13-BEM46
9hyme-a0a310sdh5 SERHL
Gene_Locus fragment Family
9hyme-a7xv19 Carb_B_Arthropoda
9hyme-d3geu9 ACHE
9hyme-a0a0m8zmm1 ACHE
9hyme-a0a0m8zqw8 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0m8zre5 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0m9a1b3 Neuroligin
9hyme-a0a0m9a8d4 ACHE
9hyme-a0a0m9aa95 Neuroligin
9hyme-a0a0m9acl4 Neuroligin
9hyme-a0a0m9acm0 Neuroligin
9hyme-a0a0n0bbg3 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0n0bdn0 ACHE
9hyme-a0a0n0bgq8 Neuroligin
9hyme-a0a0n0bgx2 Neuroligin
9hyme-a0a0n0bkh0 Neuroligin
9hyme-a0a0n0u639 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a0n0u7e2 Neuroligin
9hyme-a0a0m9abw5 ABHD13-BEM46
9hyme-d3gev3 ACHE
apice-d3get8 ACHE
apice-v9il47 Carb_B_Arthropoda
apido-ACHE ACHE
apifl-d3geu7 ACHE
apime-a0a087zxf7 Carb_B_Arthropoda
apime-a0a088aq80 Carb_B_Arthropoda
bomte-d3gev1 ACHE
9hyme-a0a0l7qju7 Neuroligin
9hyme-a0a0l7qpd6 Neuroligin
9hyme-a0a0l7qsm1 ACHE
9hyme-a0a0l7qsv0 ACHE
9hyme-a0a0l7r9i3 Neuroligin
9hyme-a0a0l7rfb1 Neuroligin
9hyme-a0a0l7rfq4 Neuroligin
9hyme-a0a0l7rfz3 Neuroligin
9hyme-a0a0l7rk16 Neuroligin
9hyme-a0a154nxk2 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154nz30 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154p7w0 Carb_B_Arthropoda
9hyme-a0a154pnk2 Neuroligin
9hyme-a0a154pq88 Neuroligin
9hyme-a0a154nx57 ABHD12-PHARC