Bombycoidea

85 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Bombycoidea. 35 fragments are known to date
Contains these species Bombyx mori / Antheraea pernyi / Lonomia obliqua / Antheraea polyphemus / Antheraea yamamai / Bombyx mandarina / Manduca sexta / Samia cynthia ricini / Samia ricini /

Gene_locus Family
bommo-ABHD5 CGI-58_ABHD5_ABHD4
bommo-a0mnw6 Carb_B_Arthropoda
bommo-a1yw85 Carb_B_Arthropoda
bommo-a9ls22 Carb_B_Arthropoda
bommo-ACHE1 ACHE
bommo-ACHE2 ACHE
bommo-b0fgv8 Carb_B_Arthropoda
bommo-b1q137 Carb_B_Arthropoda
bommo-b1q139 Carb_B_Arthropoda
bommo-b1q140 Carb_B_Arthropoda
bommo-b1q141 Carb_B_Arthropoda
bommo-b2zdz0 Carb_B_Arthropoda
bommo-b3gef6 Carb_B_Arthropoda
bommo-b3gef7 Carb_B_Arthropoda
bommo-b3gs55 Carb_B_Arthropoda
bommo-b3gs56 Carb_B_Arthropoda
bommo-d2ktu3 Carb_B_Arthropoda
bommo-d2ktu5 Carb_B_Arthropoda
bommo-d9ile0 Carb_B_Arthropoda
bommo-e1cga5 Juvenile_hormone_esterase
bommo-e1cga6 Carb_B_Arthropoda
bommo-g8fpz6 Valacyclovir-hydrolase
bommo-h9iu43 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9iu46 Juvenile_hormone_esterase
bommo-h9iu47.1 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9iu47.2 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9iue5 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9ivg2 Neurotactin
bommo-h9iwj7 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9iwj8 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9ix58 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9ixi1.1 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9ixi1.2 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9iy47 Neuroligin
bommo-h9izw1 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j0s4 Carboxypeptidase_S10
bommo-h9j1y0 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j3r0 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j3w6 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j3w7 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j5t0 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j8g3 Gliotactin
bommo-h9j9k9 Neuroligin
bommo-h9j066 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j067 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j593 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j594 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j990 Neuroligin
bommo-h9jde8 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jde9 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jdf0 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jds4 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jle7 Carboxypeptidase_S10
bommo-h9jn83 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jn85 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jrg2 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jyh9 Carb_B_Arthropoda
bommo-JHE Juvenile_hormone_esterase
bommo-m1rmh6 Carb_B_Arthropoda
bommo-O01677 Thioesterase
bommo-O01678 Thioesterase
bommo-q1hpp2 Carb_B_Arthropoda
bommo-q1hq05 OtherNon-catalytic_C
bommo-q2f5q1 LYsophospholipase_carboxylesterase
bommo-q2f5v1 Acidic_Lipase
bommo-q2f622 Carb_B_Arthropoda
bommo-q2f644 Insect_lipase
bommo-q4tte1 Carb_B_Arthropoda
bommo-q6u6j0 Epoxide_hydrolase
bommo-Q8MY66 Insect_lipase
bommo-h9j592 Ndr_family
bommo-h9j604 Ndr_family
bommo-h9jpm8 Pectinacetylesterase-Notum
bommo-h9iss4 Pancreatic_lipase
bommo-h9j2c7 Pancreatic_lipase
antpe-a0a191xqw7 Insect_lipase
antpo-odest Carb_B_Arthropoda
antpo-q2til4 Carb_B_Arthropoda
antpo-q3kvm1 Carb_B_Arthropoda
antpo-tegest Carb_B_Arthropoda
antya-q6l5z4 Insect_lipase
bomma-a1z0z1 Carb_B_Arthropoda
manse-hyep Epoxide_hydrolase
manse-jhest Juvenile_hormone_esterase
manse-a0a921zfz9 CGI-58_ABHD5_ABHD4
Gene_Locus fragment Family
bommo-ESRLP Carb_B_Arthropoda
bommo-h9itz9 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9iu45 Juvenile_hormone_esterase
bommo-h9ix73 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9ixi0 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9iy36 Neuroligin
bommo-h9iy37 Neuroligin
bommo-h9iy40 Neuroligin
bommo-h9iy49 Neuroligin
bommo-h9iy52 Neuroligin
bommo-h9j2i7 OtherNon-catalytic_C
bommo-h9j3g7 Maspardin-ACP33-SPG21_like
bommo-h9j5z3 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j6q3 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j064 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j065 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9j730 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jii7 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jlc7 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jn66 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jqt7 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jt60 Carb_B_Arthropoda
bommo-h9jy45 OtherNon-catalytic_C
bommo-Q17219 Acidic_Lipase
bommo-h9itl4 Ndr_family
bommo-h9itl5 Ndr_family
bommo-h9itl7 Ndr_family
bommo-h9jtk7 ABHD18
bommo-h9jvr2 FSH1
bommo-h9juv5 ABHD13-BEM46
9neop-q5mgg1 ABHD12-PHARC
9neop-q5mgh8 Insect_lipase
9neop-q5mgh9 Carb_B_Arthropoda
antya-Q86M39 Acidic_Lipase
manse-jherp Carb_B_Arthropoda