Columbiformes

27 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Columbiformes. 11 fragments are known to date
Contains these species Columba livia / Patagioenas fasciata monilis /