Aspergillus oryzae

199 Alpha/beta hydrolase fold proteins and 23 fragments are known to date in Homo sapiens

Taxonomy of Aspergillus oryzae

NCBI Tax ID at NCBI: 5062, NCBI Tax ID in ESTHER for more genes: 5062,

cellular organisms, Eukaryota, Opisthokonta, Fungi, Dikarya, Ascomycota, saccharomyceta, Pezizomycotina, leotiomyceta, Eurotiomycetes, Eurotiomycetidae, Eurotiales, Aspergillaceae, Aspergillus, Aspergillus oryzae

Gene_locus Family Description
aspor-q2ur69 Esterase_phb Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) Feruloyl esterase
aspor-q2u7d3 FaeC Aspergillus oryzae (Yellow koji mold); Aspergillus parasiticus; Aspergillus arachidicola; Aspergillus flavus; Aspergillus bombycis Uncharacterized protein
aspor-Q2U722 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) cytoplasmic alpha/beta-hydrolase autA AO090120000003
aspor-axe1 Esterase_phb Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus Acetylxylan esterase A AoAXE
aspor-CPI Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae carboxypeptidase s1 precursor (EC 3.4.16.6)
aspor-cutas Cutinase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold), Aspergillus flavus, CutL1 gene for cutinase cutinase 1 precursor (EC 3.1.1.74) (cutin hydrolase 1) (l1)
aspor-cuti2 Cutinase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus (strain ATCC200026/FGSC A1120/NRRL 3357/JC12722/SRRC 167)probable cutinase 2 precursor (EC 3.1.1.74) (cutin hydrolase 2)
aspor-DPPIV DPP4N_Peptidase_S9 Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026/FGSC A1120/NRRL 3357/JC12722/SRRC 167) dipeptidyl aminopeptidase IV
aspor-faec FaeC Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus Ferulic acid esterase C
aspor-MDLB Lipase_3 Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Aspergillus tamarii, Aspergillus parasiticus diacylglycerol lipase
aspor-PKSL1 Thioesterase Aspergillus oryzae and Aspergillus sp. L Aspergillus flavus Aspergillus parasiticus aflatoxin biosynthesis pksa polyketide synthase
aspor-ppme1 PPase_methylesterase_euk Aspergillus oryzae Protein phosphatase methylesterase 1
aspor-q2tw11 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Extracellular lipase, putative lipO745
aspor-q2tw16 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae arylacetamide deacetylase
aspor-q2tw28 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2twc4 Fungal-Bact_LIP Aspergillus oryzae , Aspergillus flavus, Lipase 8, putative
aspor-q2twg0 Tannase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2twj3 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae Aspergillus flavus serine carboxypeptidases
aspor-q2twv2 FSH1 Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus; Aspergillus parasiticus; Aspergillus arachidicola, predicted protein
aspor-q2twv4 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus Predicted protein
aspor-q2tx21 Tannase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2txq8 Thioesterase Aspergillus oryzae polyketide synthase modules and related proteins
aspor-q2tya1 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae serine carboxypeptidase
aspor-q2tyh6 Tannase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2tyn9 Fungal-Bact_LIP Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus Lipase 2, putative
aspor-q2typ0 Fusarinine_C_esterase_sidJ Aspergillus oryzae. predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2tyq4 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae Aspergillus flavus carboxypeptidase c
aspor-q2tyv8 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) Predicted protein
aspor-q2tz03 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae carboxylesterase and related proteins
aspor-q2tzh3 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold), Aspergillus flavus carboxylesterase
aspor-q2tzr5 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, predicted protein
aspor-q2tzv9 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u0k7 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae carboxylesterase (Yellow koji mold), Aspergillus flavus, carboxylesterase
aspor-q2u0q2 Prolylcarboxypeptidase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Serine peptidase, family S28, putative
aspor-q2u0r6 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u1a5 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2u1a6 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, predicted protein carboxylesterase and related proteins
aspor-q2u1k0 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u1k8 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae rib40 genomic dna, sc138
aspor-q2u1m8 Fungal-Bact_LIP Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC12722 / SRRC 167) predicted protein
aspor-q2u2a1 Thioesterase Aspergillus oryzae non-ribosomal peptide synthetase modules and related proteins
aspor-q2u2a4 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, carboxylesterase type b
aspor-q2u3a3 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold), Aspergillus flavus, carboxylesterase type b
aspor-q2u3a6 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2u3k5 Duf_829 Aspergillus oryzae Predicted protein
aspor-q2u3l6 PMH_Peptidase_S9 Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus dipeptidyl aminopeptidases/acylaminoacyl- peptidases
aspor-q2u4a0 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, (na+-independent cl/hco3 exchanger ae1 and related transporters i c-term not related.)
aspor-q2u4e0 Thioesterase Aspergillus oryzae non-ribosomal peptide synthetase modules and related proteins
aspor-q2u4f6 Cocaine_esterase Aspergillus oryzae predicted acyl esterases
aspor-q2u4g6 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae Aspergillus flavus serine carboxypeptidase
aspor-q2u4h9 FSH1 Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus; Aspergillus parasiticus; Aspergillus bombycis phospholipase/carboxyhydrolase
aspor-q2u4w9 Lipase_3 Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u4y8 Monoglyceridelipase_lysophospholip Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, lysophospholipase
aspor-q2u5f5 Cocaine_esterase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus predicted acyl esterases
aspor-q2u5n3 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae carboxylesterase type b (3.042; 100-8) (Yellow koji mold) Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC12722 / SRRC 167)
aspor-q2u5y8 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u6h7 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, serine carboxypeptidases
aspor-q2u6j5 Homoserine_transacetylase Aspergillus oryzae homoserine acetyltransferase
aspor-q2u6m8 LYsophospholipase_carboxylesterase Aspergillus oryzae lysophospholipase
aspor-q2u6m9 FSH1 Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus; Aspergillus parasiticus; Aspergillus arachidicola Aspergillus nomius; Aspergillus bombycis predicted protein
aspor-q2u6n6 Lipase_3 Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u7i2 FSH1 Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus; Aspergillus parasiticus. Aspergillus arachidicola predicted protein
aspor-q2u7v0 LIDHydrolase Aspergillus oryzae Predicted protein
aspor-q2u8j8 FSH1 Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus; Aspergillus parasiticus; Aspergillus arachidicola predicted protein
aspor-q2u8r1 A85-IroE-IroD-Fes-Yiel Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) Siderophore esterase IroE-like
aspor-q2u8r4 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus carboxylesterase type b
aspor-q2u8t5 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold), Aspergillus flavus, carboxylesterase type b
aspor-q2u8z3 Homoserine_transacetylase Aspergillus oryzae homoserine acetyltransferase
aspor-q2u9a1 Fusarinine_C_esterase_sidJ Aspergillus oryzae (Yellow koji mold), Aspergillus flavus, predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2u9n5 Tannase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, predicted protein
aspor-q2u144 AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u161 AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2u185 Bacterial_esterase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u199 Cutinase Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus (strain ATCC 200026/FGSC A1120/NRRL 3357/JC12722/SRRC 167) CutC CUTI3 predicted protein
aspor-q2u212 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u331 Lipase_3 Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u348 AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2u400 LYsophospholipase_carboxylesterase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u453 Acidic_Lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus triglyceride lipase-cholesterol esterase
aspor-q2u489 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus Epoxide hydrolase, putative
aspor-q2u704 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u728 Duf_676 Aspergillus oryzae predicted alpha/beta hydrolase
aspor-q2u798 Fungal-Bact_LIP Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Lipase 1, putative
aspor-q2u822 MpaH Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u854 Cocaine_esterase Aspergillus oryzae predicted acyl esterases
aspor-q2u875 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, carboxylesterase type b
aspor-q2u908 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae carboxypeptidase c
aspor-q2ua10 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae arylacetamide deacetylase
aspor-q2ua48 Thioesterase Aspergillus oryzae polyketide synthase modules and related proteins
aspor-q2uab6 Duf_1100-S Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2uak9 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2uaq4 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) Predicted protein
aspor-q2ub32 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) soluble epoxide hydrolase
aspor-q2ub76 Prolylcarboxypeptidase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, hydrolytic enzymes of the alpha/beta hydrolase fold
aspor-q2uba1 AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2ubd6 Tannase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus (strain ATCC 200026/FGSC A1120/NRRL 3357/JC12722/SRRC 167) SF3 Ferulic acid esterase B-2
aspor-q2ubm2 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2ubr2 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2uc28 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, carboxylesterase type b
aspor-q2uc65 Palmitoyl-protein_thioesterase Aspergillus oryzae palmitoyl protein thioesterase
aspor-q2uc77 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae carboxypeptidase c
aspor-q2uc98 Cocaine_esterase Aspergillus oryzae predicted acyl esterases
aspor-q2uck0 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2ucy7 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, soluble epoxide hydrolase
aspor-q2ud03 PAF-Acetylhydrolase Aspergillus oryzae predicted dienelactone hydrolase
aspor-q2ud06 Haloperoxidase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2ud08 Xaa-Pro-like_dom Aspergillus oryzae; Aspergillus parasiticus; Aspergillus flavus, hydrolases of the alpha/beta superfamily
aspor-q2ud23 Fungal-Bact_LIP Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Lipase, putative
aspor-q2udn5 Fungal-Bact_LIP Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Lipase 2, putative
aspor-q2udr0 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) carboxylesterase type b
aspor-q2uec1 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae serine carboxypeptidase
aspor-q2uef3 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2uf10 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2uf27 Tannase Aspergillus oryzae Tannase lipAO
aspor-q2uf48 Duf_726 Aspergillus oryzae Uncharacterized conserved protein
aspor-q2ufd8 Cocaine_esterase Aspergillus oryzae predicted acyl esterases
aspor-q2ufe5 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2ufm4 Lipase_3 Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2ufr3 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) Predicted protein
aspor-q2ufz8 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae Aspergillus flavus esta esterase/lipase
aspor-q2ug78 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae carboxylesterase type b Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC12722 / SRRC 167)
aspor-q2ugd6 CFTR-inhibitory-factor_Cif Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2uge1 Thioesterase Aspergillus oryzae polyketide synthase modules and related proteins
aspor-q2ugg7 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) serine carboxypeptidase
aspor-q2ugi2 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2ugl2 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, carboxylesterase and related proteins
aspor-q2ugy9 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, predicted protein
aspor-q2uh24 Tannase Aspergillus oryzae Carboxylic ester hydrolase AoTan2
aspor-q2uh73 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus; Aspergillus nomius, carboxylesterase type b
aspor-q2uhe4 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2uhf0 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) Predicted protein
aspor-q2uhj6 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2uhn1 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae carboxypeptidase c
aspor-q2uhq0 Cocaine_esterase Aspergillus oryzae predicted acyl esterases
aspor-q2ui56 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae carboxylesterase type b (3.042; 100-8) (Yellow koji mold) Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / J12722 / SRRC 167)
aspor-q2uib2 Lipase_3 Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2uib5 ABHD11-Acetyl_transferase Aspergillus oryzae predicted alpha/beta hydrolase
aspor-q2uie9 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, carboxylesterase type b
aspor-q2uih1 Cutinase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) predicted protein
aspor-q2uii1 Tannase Aspergillus oryzae AotanB predicted protein
aspor-q2uik9 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae carboxylesterase type b
aspor-q2uiq0 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus (Yellow koji mold)) carboxylesterase type b
aspor-q2uiu1 Dienelactone_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolase related to dienelactone hydrolase
aspor-q2uix9 Fungal-Bact_LIP Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus Secretory lipase AflaL0
aspor-q2uiy5 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) Predicted protein
aspor-q2uiz4 AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2uj89 Lipase_3 Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Extracellular lipase, putative
aspor-q2uja2 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2uju3 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae esterase/lipase
aspor-q2uk31 Duf_726 Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, DUF726 domain protein
aspor-q2uk42 CGI-58_ABHD5_ABHD4 Aspergillus oryzae and Aspergillus flavus (strain ATCC200026/FGSCA1120/NRRL3357/JC12722/SRRC167) predicted hydrolase/acyltransferase
aspor-q2ukb6 Prolylcarboxypeptidase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus, predicted protein
aspor-q2ukq7 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2ul81 PC-sterol_acyltransferase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, lecithin:cholesterol acyltransferase
aspor-q2uli9 Dienelactone_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolase related to dienelactone hydrolase
aspor-q2ulr2 Proline_iminopeptidase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold), Aspergillus flavus predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2ulv7 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae soluble epoxide hydrolase
aspor-q2umf3 Lipase_3 Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus Extracellular triacylglycerol lipase
aspor-q2umv2 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae arylacetamide deacetylase
aspor-q2umx6 Tannase Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus, Ferulic acid esterase B-2 faeB-2 feruloyl esterase AoFaeC AoTan1
aspor-q2unw5 Lipase_3 Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026/FGSC A1120/NRRL 3357/JC12722/SRRC 167) Ferulic acid esterase A AoFae1
aspor-q2up23 Lipase_3 Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, predicted protein
aspor-q2up89 Tannase Aspergillus oryzae feruloyl esterase B-1 AoFaeB feruloyl esterase faeB-1 AoTan3
aspor-q2upe6 Thioesterase Aspergillus oryzae Acyl-CoA synthetases
aspor-q2upi1 Carboxypeptidase_S10 Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) KEX1 serine carboxypeptidase
aspor-q2upl1 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2upw4 DPP4N_Peptidase_S9 Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, dipeptidyl aminopeptidase
aspor-q2uq56 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2uqb4 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae arylacetamide deacetylase
aspor-q2uqm7 Homoserine_transacetylase Aspergillus oryzae homoserine acetyltransferase
aspor-q2ur58 Thioesterase Aspergillus oryzae; Aspergillus flavus polyketide synthase modules and related proteins. Thioesterase domain
aspor-q2ur64 Proline_iminopeptidase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) predicted protein
aspor-q2ur80 Thioesterase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2ur83 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae esterase/lipase
aspor-q2ure7 ABHD11-Acetyl_transferase Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) predicted alpha/beta hydrolase
aspor-q2urf3 Duf_829 Aspergillus oryzae Predicted protein
aspor-q2urg5 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2urq0 Duf_676 Aspergillus oryzae predicted alpha/beta hydrolase
aspor-q2urt4 Prolyl_oligopeptidase_S9 Aspergillus oryzae dipeptidyl aminopeptidase
aspor-q2uru5 Dienelactone_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolase related to dienelactone hydrolase
aspor-q2usi0 PGAP1 Aspergillus oryzae negative regulator of copii vesicle formation
aspor-q2usp7 Dienelactone_hydrolase Aspergillus oryzae predicted hydrolase related to dienelactone hydrolase
aspor-q2usq8 Duf_1100-S Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2usv6 A85-EsteraseD-FGH Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) esterase d
aspor-q2uta5 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) Predicted protein
aspor-q2uu89 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2uub4 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 / FGSC A1120 / NRRL 3357 / JC 12722 / SRRC 167) predicted protein
aspor-q2uux8 Thioesterase Aspergillus oryzae polyketide synthase modules and related proteins
aspor-q2uv29 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, putative carboxylesterase and related proteins
aspor-Q9Y8E3 Prolyl_oligopeptidase_S9 Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026/FGSC A1120/NRRL 3357/ JC12722 / SRRC 167) alanyl dipeptidyl peptidase
aspor-tan Tannase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold), Aspergillus flavus, AotanA tannase 30 kda subunit P78581
aspor-TGLA Cutinase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus triacylglycerol lipase
asppa-q6ueg5 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus parasiticus Versiconal hemiacetal acetate esterase aflJ (estA)
aspor-q2ue03 Canar_LipB Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) Predicted protein
aspo3-i7zz83 Xaa-Pro-like_dom Aspergillus oryzae (strain 3.042) (Yellow koji mold). Hydrolase of the alpha/beta superfamily
aspor-q2uj83 Arb2_domain Aspergillus oryzae (Yellow koji mold); Aspergillus flavus; Aspergillus parasiticus; Aspergillus arachidicola. Uncharacterized protein
aspoz-a0a1s9dwr5 ABHD13-BEM46 Aspergillus oryzae (Yellow koji mold); Aspergillus flavus. Hydrolase_4 domain-containing protein
aspoz-a0a1s9d9g3 MpaH Aspergillus oryzae (Yellow koji mold); Aspergillus parasiticus; Aspergillus arachidicola; Aspergillus novoparasiticus; Aspergillus flavus. AB hydrolase-1 domain-containing protein
aspoz-e9rh17 ATG15-related-lipase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold). Lipase class 3
Gene_Locus fragment Family Description
aspor-q2tw07 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2twg2 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus Predicted hydrolases or acyltransferases
aspor-q2txd8 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 \/ FGSC A1120 \/ NRRL 3357 \/ JC12722 \/ SRRC 167) predicted protein
aspor-q2txl0 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, predicted protein
aspor-q2txp5 MpaH Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2tzr2 Epoxide_hydrolase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus predicted protein
aspor-q2u0p5 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) Aspergillus flavus, predicted protein
aspor-q2u0p7 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, predicted protein
aspor-q2u0x9 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u1n2 6_AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 \/ RIB 40) Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 \/ FGSC A1120 \/ NRRL 3357 \/ JC 12722 \/ SRRC 167) Predicted protein
aspor-q2u4u6 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae esterase\/lipase
aspor-q2u133 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u135 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 \/ FGSC A1120 \/ NRRL 3357 \/ JC12722 \/ SRRC 167) predicted protein
aspor-q2u136 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, carboxylesterase_lipase
aspor-q2u145 AlphaBeta_hydrolase Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2u211 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus predicted protein
aspor-q2u277 BD-FAE Aspergillus oryzae predicted protein
aspor-q2ufi3 Bacterial_esterase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 \/ FGSC A1120 \/ NRRL 3357 \/ JC 12722 \/ SRRC 167) predicted protein
aspfn-B8N2U3 Cocaine_esterase Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus Predicted acyl esterase
aspor-q2ukd7 Hormone-sensitive_lipase_like Aspergillus oryzae Aspergillus flavus (strain ATCC 200026 \/ FGSC A1120 \/ NRRL 3357 \/ JC 12722 \/ SRRC 167) arylacetamide deacetylase
aspor-q2us15 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae Aspergillus flavus predicted protein
aspor-q2uty4 Fungal_carboxylesterase_lipase Aspergillus oryzae (Yellow koji mold) carboxylesterase type b
aspoz-a0a1s9d463 MpaH Aspergillus oryzae (Yellow koji mold). Uncharacterized protein